Lapsen tiedot

Huoltajat

Lähihuoltaja

Lähihuoltaja, jonka luona lapsi on kirjoilla. Lasku lähetetään yhteisesti molemmille vanhemmille, jotka asuvat lapsen kanssa samassa osoitteessa.

Suhde lapsen toiseen biologiseen vanhempaan
Henkilö asuu samassa taloudessa toisen henkilön kanssa
Työ / opiskelu

Huoltaja tai lähihuoltajan puoliso

Asuu samassa osoitteessa lapsen kanssa.

Työ / opiskelu

Etähuoltaja

Asuu eri osoitteessa kuin lapsi.

Lähetetäänkö hoitopäätös etähuoltajalle?

Toivottu varhaiskasvatuspaikka


Toimintamuoto


Toimintamuoto


Hakemuksen peruste

Päivähoidon hakemisen peruste
Onko kyseessä uusi työsuhde / opiskelun aloittaminen?

Hoidon tarve


Hoidon ajankohta

Nykyinen päivähoito

Lapsen nykyinen päivähoito

Kuljetus

Mahdollisuus käyttää autoa päivähoitokuljetuksiin

Lapsen terveydentila

Perheen muut alle 18-vuotiaat lapset

Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus

Lisätiedot

Yhteistyölupa

Saako tarvittaessa olla yhteydessä eri yhteistyötahojen kanssa (esim. neuvola, perheneuvola) lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa?

Tulotiedot


Tuloselvityksiä ei ole liitetty tähän hakemukseen koska: